Dokładny Kalkulator Emerytalny (DKEm)

Oferta dla przechodzących na emeryturę


Firma DKEM oferuje niezależne od ZUS-u obliczenie wysokości emerytury.

Jeśli wyliczona przez ZUS emerytura okaże się niższa niż wyliczona przez DKEM to ubezpieczony może skutecznie odwołać się od decyzji ZUS-u.

Żeby skorzystać z usług DKEM należy przesłać kopie dokumentów złożonych w ZUS-ie tj.: wniosku o ustalenie kapitału początkowego oraz wniosku o emeryturę (wraz z załącznikami).

Powyższe dokumenty prosimy przesłać na adres:

                                                DKEM
                                                ul. Księcia Janusza 23 lok. 78
                                                01-452 Warszawa

lub w wersji elektronicznej na adres:   kalkulator@dkem.pl